הערות על פרק 4 של סוטרות היוגה

Kaivalya Pada

הנושא המרכזי של הפרק הוא כמובן קיווליה (Kaivalya), או "לבדיות". עם זאת, הפרק כולל לא מעט חומר פילוסופי "כבד" נוסף.

החלק הראשון של הפרק, סוטרות 1-6 עוסק בהשתנות התודעה או באבולוציה של הפרקריטי.

הסוטרה הראשונה היא ברורה, למרות שמעלה שאלות כמו מה הכוונה בדיוק במונח 'אושדהי' (עשבים). האם הכוונה לעשבי מרפא כלשהם או שיש כאן רמיזה לשתייה הפולחנית של הסומה שעליה מסופר בוודות. בכל מקרה, בשום מקום בסוטרות לא כתוב שסמים יכולים להחליף שנים של תרגול ומשמעת יוגית. בנוסף, נשאלת השאלה מה הכוונה בדיוק ב-'טאפס' בהקשר זה, האם טאפס אינו פשוט דרך להגיע לסמאדהי?

הסוטרה השנייה מתארת את האבולוציה של הפרקריטי. ההנחה היא ש'יש' לא יכול להיווצר מ'אין' ולכן צורות קיום חדשות מתפתחות מתוך מצע יסודי אחד שבתוכו גלומות כל האפשרויות. ברמה הפיזית, סוטרה זו מתאימה לתורת האבולוציה הדרוויניסטית, אך פטנג'לי עוסק ומתעניין בעיקר באבולוציה של התודעה. איינגאר מדבר על טרנספורמציה של יוגים. הטבע עצמו הוא מאגר פוטנציאלי של אבולוציה רוחנית.

סוטרה 3 מציגה חידה: מה הכוונה במילה 'נימיטה' ('גורם משני', 'סיבות עקיפות', efficient cause)? שהיאם גוש (Shyam Ghosh) מדבר על זה פשוט כעל תהליך של בררה טבעית מתוך מוטציות שמתרחשות. גאורג פוירשטיין מזהה את הגורם המשני כמאגר התכונות התת-הכרתיות (ביחיד: 'ואסנה'); הרשת של הכוחות והמפעילים התת-הכרתיים מושרשת בזיכרון הקוסמי והיא שיוצרת את הדינמיות והאבולוציה של הפרקריטי. איינגאר ממשיך בקו שלו ומדבר על כך שיוגים מפותחים יכולים לנתב את הזרימה השופעת של אנרגיית הטבע כדי לשחרר את עצמם. כמו שאיכר יכול לנתב מים ע"י סילוק מכשולים, כך היוגי המפותח יכול להסיר את המחסומים לזרימת האנרגיה בתוכו.

בסוטרה 4 הבעיה העיקרית היא כיצד לתרגם: nirmana chitta 'תודעה פנומנאלית', created mind, 'תודעה פרטית'? פוירשטיין אומר שמונח זה עומד בניגוד לתודעת השורש או ה'פורושה'. הוא מפרש את: asmita matra לא רק כתחושה של זהות, אלא כעיקרון אונטולוגי עמוק שהופך את האינדיבידואציה לאפשרית. בסנקהיה מונח זה נקרא 'אהמקרה' או 'עושה-האני'. זה השלב של הטרנספורמציה מפוטנציאל טהור לעולם הפנומנאלי הנגלה.

בסוטרה 5 השאלה איך להתייחס ל'תודעה האחת' (eka chitta)? פוירשטיין מציע שהתודעה האחת היא 'תחושת האני' (אסמיטה מטרה) שמוזכרת בסוטרה הקודמת. אמנם התודעות הפרטיות עוסקות בפעילות משלהן, אך עדיין תחושת האני שקדמה לאינדיבידואציה היא מקור כולן. אפשר, כפי שאולי איינגאר מציע, לחשוב על התודעות הפרטיות כעל הפעילויות והתנודות של התודעה האחת. הוא משווה תנודות אלו לעשבים שוטים שנובטים מהתודעה האחת ושאותם היוגי צריך לעקור באמצעות התרגול שלו.

סוטרה 6: אם ריבוי התודעות הם בעצם ריבוי המחשבות שנוצרות בתודעה האחת (כפי שמפרש איינגאר) אז התודעה שנבעה מפעילות של מדיטציה היא ללא רישומים (אנאשיה – anasay).לפי איינגאר יש להשקיט את כל התודעות שנבטו ע"י מדיטציה עמוקה.

טקסט בתעתיק מסנסקריט

תרגום של ב.ק.ס. איינגאר

תרגום של דני רוה

1janma osadhi mantra tapah samadhi jah siddhyayahAccomplishments may be attained through birth, the use of herbs, incantations, self-discipline or samadhi.ההישגים היוגיים מושגים מלידה, על-ידי עשבים, באמצעות מָנְטְרָה, טָפָּס או סמאדהי
2jatyantara parinamah prakriti apuratThe abundant flow of nature's energy brings about a transformation birth, aiding the process of evolution.הטרנספורמציה מלידה אחת למשנהה היא בזכות המלאות השופעת של פְּרָקְרְטִי (של הטבע).
3nimittam aprayojakam prakritinam varana bhedas tu tatah ksetrikavatNature's efficient cause does not impel it's potentialities into action, but helps to remove the obstacles to evolution, just as a farmer builds banks to irrigate his fields.'סיבות עקיפות' אינן מפעילות את פרקרטי אלא רק מסלקות מכשולים, כמו איכר (המנתב מים לחלקתו על-ידי סילוק מכשולים בדרך).
4nirmana chittani asmita matratConstructed or created mind springs from the sense of individuality (asmita).תודעה פנומנאלית נוצרת אך ורק מ'תחושת-אני' (אָסְמִיטָא).
5pravritti bhede prayojakam chittam ekam anekesamConsciousness is one, but it branches into many different types of activities and innumerable thought-waves.(אף שלכל תודעה פנומנאלית) פעילות מובחנת (משלה), 'התודעה האחת' היא המניעה את כל היתר (את התודעות הפנומנאליות).
6tatra dhyana jam anasayamOf these activities of consciousness of perfected beings, only those which proceed from meditation are free from latent impressions and influences.מבין אלה, תודעה הנוצרת ממדיטציה (דְהְיָאנָה) היא בלי רישומים קָרְמִיִים.

החלק השני סוטרות 7-10 נכנס לנבכי הנושא של תורת הקראמה.

סוטרה 7 מאפיינת את פעולותיו של היוגי בצורה שלילית: הקארמה שלהן היא לא שחורה ולא לבנה, זאת בניגוד לקארמה של האחרים שיכולה להיות שחורה, לבנה או מעורבת. יש לכך משמעות כבירה, משום שהיכולת לפעול מבלי ליצור קארמה כלשהי היא המפתח לשחרור מהסמסקרות. פוירשטיין מציין שבמובן זה היוגי התעלה מעל המוסריות עצמה. הוא איננו עוד בתחום של מוסריות או אי-מוסריות אלא הופך ליצור א-מוסרי. איינגאר מציין שזה מה שהבהגווד-גיטה מכנה "מיומנות בפעולה" (II.50) – פעולה שלא משאירה חותם. קרישנה מדגיש בבהגווד-גיטה שאי אפשר להימנע מפעולה. גם פרישות היא סוג של פעולה. השאלה היא כיצד אדם יכול לפעול ועם זאת להישאר חופשי? איינגאר קושר כאן סוטרה זו למסר של הבהגווד-גיטה שפעולה שמתעלה על הסיבתיות היא פעולה ללא מניע (motive) וללא השתוקקות.

בסוטרה 8 פטנג'לי מסביר ששלושת סוגי הפעולה (של האדם הרגיל, שהוזכרו בסוטרה הקודמת) יוצרים משקעים (או מפעילים) תת-הכרתיים בהתאם לתכונות שלהם. איינגאר מבאר שרשמים לא רצויים כובלים את האדם לתאווה, כעס, חמדנות, בלבול, גאווה וקנאה. נושא זה כבר הוזכר בסוטרה II.13.

סוטרה 9 ממשיכה לפרט את תורת הקארמה, ההשקפה היוגית על הזיכרון (smrti) כמאגר של סמסקרות וההשפעה של הסמסקרות הללו את הפרט, גם בהבדל של מקום, זמן ולידה.

אפשר לשאול כיצד נוצרו המשקעים התת-הכרתיים בהתחלה?

סוטרה 10 משיבה שאין לשאלה זו שחר משום שאין להם התחלה, הם תמיד היו קיימים משום שהם קשורים לדחף החיים הבסיסי ולכן קיימים בפרקריטי מרגע שהוא מתגלם (פורישטיין מתרגם asisa ל'כוח-רצון ראשיתי').

7karma ashukla akrisnam yoginah trividham itaresamA Yogi's actions are neither white nor black. The actions of others are of three kinds, white, black or grey.פעולתו של היוגי אינה לבנה ואף לא שחורה, בעוד ש(פעולתם) של האחרים היא משלושה סוגים (לבנה, שחורה, לבנה ושחורה).
8tatah tad vipaka anugunanam eva abhivyaktih vasananamThese three types of actions leave impressions which become manifest when conditions are favourable and ripe.(שלושת סוגי הפעולה) הללו יוצרים רישומים קָרְמִיִים (וָאסָנות) בהתאם לתכונותיהם.
9jati desha kala vyavahitanam api anantaryam smriti samskarayoh eka rupatvatLife is a continuous process, even though it is demarcated by race, place and time. Due to the uninterrupted close relationship between memory and subliminal impressions, the fruits of actions remain intact from one life to the next, as if there were no separation between births.מכיוון שהזיכרון והרישומים הקרמיים (הסָמְסְקָארות)– מהותם אחת, מתקיים קשר סיבתי (בין הפעולה והתוצאה שהיא גוררת בעקבותיה) אף אם מפרידים ביניהן לידה, מקום וזמן.
10tasam anaditvam cha ashisah nityatvatThese impressions, memories and desires have existed eternally, as the desire to live is eternal.אין להם (לרישומים הקָרְמִיִים) ראשית, משום שתמיד ישנה השתוקקות לחיים.

סוטרה 11: פוירשטיין מתרגם hetu ל'גורם' והוא מפרש את הגורמים כגורמי הסבל (הקלשות), התוצאה או הפרי היא המניע לפעולה, המצע הוא התודעה שבה מתרחש המשחק, alambana הוא מתרגם לתמיכה ומפרש את זה כגירוי או האובייקט שעומד בפני התודעה. כלומר יש כאן שדה התרחשות שמושפע מהקלשות, מהתשוקות, מהתודעה ומהעולם. זה מעגל הקסמים של הסיבות והתוצאות שבו אנו כבולים – מעגל הסמסרה. האם אפשר להיחלץ ממעגל זה? הסוטרה אומרת שכאשר הגורמים (הקלשות) נעלמים, נעלמים גם הרישומים. איינגאר אף הוא מבין את הגורם כאוידיא שהוא הגורם לכל שאר הקלשות. מסוטרה זו נובע אפוא, שלמרות שמעגל הסמסרות הוא ללא התחלה, הרי שיכול להיות לו סיום.

11hetu phala ashraya alambana samgrihitatvat esam abhave tad abhavahImpressions and desires are bound together by their dependence upon cause and effect. In the absence of the latter, the former too, ceases to function.מכיוון ש(רישומים קָרְמִיִים) קשורים לסיבה ותוצאה, למצע בו הם טבועים (כלומר התודעה) ולאובייקטים של התודעה (אליהם הם מכוּונים)– כשהגורמים הללו חדלים מלהתקיים, גם הם (הרישומים הקָרְמִיִים) מגיעים לסופם.
12atita anagatam svarupatah asti adhva bhedat dharmanamThe existence of the past and the future is as real as that of the present. As moments roll into movements which have yet to appear as the future, the quality of knowledge in one's intellect and consciousness is affected.העבר והעתיד מתקיימים (בהווה) בצורתם המיוחדת (בצורת רישומים קָרְמִיִים). כתוצאה מהבדל הזמנים, תכונותיהם שונות.
13te vyakta suksmah guna atmanahThe three phases of time intermingle rhythmically and interweave with the qualities of nature. They change the composition of nature's properties into gross and subtle.(תכונות) אלה, בין אם הן גלויות-לעין או כמוסות מורכבות מן הגוּנוֹת.
14parinama ekatvat vastu tattvamUnity in the mutation of time caused by the abiding qualities of nature, sattva, ragas, and tamas, causes modifications in objects, but their unique essence, or reality, does not change.'ככותו' של אובייקט מוכתבת על-ידי תבנית קבועה של שינוי (ברמת הגוּנוֹת).
15vastu samye chitta bhedat tayoh vibhaktah panthahDue to the variance in the quality of mind-content, each person may view the same object differently, according to his own way of thinking.מכך שהאובייקט נותר בעינו למרות שיש יותר מתודעה אחת, נובע כי השניים (האובייקט והתודעה) שייכים לרבדים נפרדים.
16na cha eka chitta tantram ched vastu tat pramanakam tada kim syatAn object exists independent of its cognizance by any one consciousness. What happens when that consciousness is not there to perceive it?האובייקט גם אינו תלוי בתודעה אחת בלבד. (אילו זה היה המצב) מה היה קורה לו בעת שלא היה נתפס על-ידה?
17tad uparaga apeksitvat chittasya vastu jnata ajnatamAn object remains known or unknown according to the conditioning or the expectation of the consciousnessהאובייקט ידוע או בלתי-ידוע בהתאם לאופן שבו הוא צובע את התודעה.
18sada jnatah chitta vrittayah tat prabhu purusasya aparinamitvatPurusha is ever illuminative and changeless. Being constant and master of the mind, he always knows the moods and modes of consciousness.הפעילות המנטאלית ידועה תמיד 'לאדונהּ', בזכות אי-ההשתנות של פּוּרוּשָה.
19na tat svabhasam drishyatvatConsciousness cannot illuminate itself as it is a knowable object.אין היא (התודעה) אור-לעצמה, משום שהיא 'נראית' (או נתפסת על-ידי פּוּרוּשָה).
20eka-samaye cha ubhaye anavadharanamConsciousness cannot comprehend both the seer and itself at the same time.כן לא ניתן לתפוס את שניהם בו-זמנית
21chitta antara drishye buddhi-buddheh atiprasangah smriti sankarah chaIf consciousness were manifold in one's being, each cognizing the other, the intelligence too would be manifold, so the projections of mind would be many, each having its own memory.אם תודעה אחת הייתה נתפסת על-ידי תודעה שנייה, היה הדבר מוביל לרגרסיה אינסופית (אָטִיפְּרָסָנְגָה) מתודעה לתודעה. כמו כן (היה נוצר) בלבול בזיכרון.
22chitteh apratisamkramayah tad akara apattau sva buddhi samvedanamConsciousness distinguishes its own awareness and intelligence when it reflects and identifies its source – the changeless seer – and assumes his form.כש'התודעה הטהורה' (צִ'יטִי), חסרת התנועה, לוקחת לה את צורת ('התודעה הפנומנאלית' המתאפיינת בפעילות מנטאלית), אזי היא 'יודעת' את 'האינטלקט' (בּוּדְּהִי) שלה עצמה.
23drastri drisya uparaktam chittam sarva arthamConsciousness, reflected by the seer as well as by the seen, appears to be all comprehending.בזכות העובדה שהיא נצבעת הן על ידי 'הרואה' (פּוּרוּשָה)והן על-ידי הנראה' (אובייקטים בעולם), התודעה מסוגלת 'להתפזר' ולתפוס אובייקטים שונים
24tad asankheya vasanabhih chittam api parartham samhatya karitvatThough the fabric of consciousness is interwoven with innumerable desires and subconscious impressions, it exists for the seer on account of its proximity to the seer as well as to the objective world.למרות שהיא (התודעה) צבועה באינספור רישומים קָרְמִיִים (וָאסָנות), היא למען האחר (פּוּרוּשָה), מפאת הפעילות המשותפת
25vishesa darshinah atma bhava bhavana vinivrittih

 

For one who realizes the distinction between Citta and atma the sense of separation between the two disappears.עבור מי שרואה את ההבדל (בין פּוּרוּשָה ו-פְּרָקְרְטִי), התפיסה השגויה בדבר טבע העצמי נפסקת.
26

tada viveka nimnam kaivalya pragbharam chittam

 

Then consciousness is drawn strongly towards the seer or the soul due to the gravitational force of its exalted intelligence.אז נוטה התודעה לעבר ההבחנה (וִיוֵקָה), לקראת הקָיְוָלְיָה(השחרור).
27tachchhidresu pratyaya antarani samskarebhyahNotwithstanding this progress, if one is careless during the interval, a fissure arises due to past hidden impressions, creating division between the consciousness and the seer.לפרקים (עשויים לעלות בתודעה המתקרבת לקָיְוָלְיָה) תכנים מנטאליים אחרים, כתוצאה מהרישומים הקָרְמִיִים (הסָמְסְקָארות).
28hanam esam kleshavat uktamIn the same way as the sadhaka strives to be free from afflictions, the yogi must handle these latent impressions judiciously to extinguish them.סילוקם (של התכנים הללו נעשה באותו אופן) כפי שהוסבר  ביחס לגורמי-המכאוב (הקְלֵשות).
29prasankhyane api akusidasya sarvatha viveka khyateh dharma-meghah samadhihThe yogi who has no interest even in this highest state of evolution, and maintains supreme attentive, discriminative awareness, attains dharmameghah samadhi. He contemplates the fragrance of virtue and justice.מי שמתמיד במצב (המדיטטיבי הקרוי) פְּרָסָנְקְהְיָאנָה, משיג באמצעות 'מבט מבחין' עקבי את (מדרגת) הסָמָאדְהִי המכונה דְהָרְמָה-מֵגְהָה ('ענן הדְהָרְמָה').
30tatah klesha karma nivrittihThen comes the end of afflictions and of karma.כתוצאה מכך מגיעים לסופם גורמי-המכאוב (הקְלֵשות) והקָרְמָה.
31tada sarva avarana mala apetasya jnanasya anantyat jneyam alpamThen, when the veils of impurities are removed, the highest, subjective, pure, infinite knowledge is attained, and the knowable, the finite, appears as trivial.אז, לנוכח נצחיותה של 'הידיעה' מתגלה כשכל 'הכיסויים' ו'הזיהומים' הוסרו, מה שניתן לדעת (באמצעות התודעה הפנומנאלית) הופך לשוּלי.
32tatah kritarthanam parinama krama samaptih gunanamWhen dharmameghah Samadhi is attained, qualities of nature (gunas) some to rest. Having fulfilled their purpose, their sequence of successive mutations is at an end.אז, כשמטרתן הושגה, רצף ההִשתנות הבלתי-פוסקת של הגוּנוֹת מגיע לסופו.
33ksana pratiyogi parinama aparanta nigrahyah kramahAs the mutations of the gunas cease to function, time, the uninterrupted movement of moments, stops. This deconstruction of the flow of time is comprehensible only at this final stage of emancipation.רצף מתאים לרגעים המרכיבים אותו. הוא בר-תפיסה על ידי מי שרואה את נקודת-ההתחלה ונקודת-הסיום (את  הרגעים הראשון והאחרון, שבין שניהם 'נמתח' הרצף).
34purusha artha sunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupa pratistha va chiti shaktih itiKaivalya, liberation, comes when the yogi has fulfilled the purusarthas, the fourfold aims of life, and has transcended the gunas. Aims and gunas return to their source, and consciousness is established in its own natural purity.קָיְוָלְיָה היא מצב בו הגוּנות שבות למקורן, כש(פעולתן) למען פּוּרוּשָה הסתיימה; או לשון אחרת, המצב בו כוח 'התודעה הטהורה' (צִ'יטִי שָקְטִי) מכונס בתוך עצמו.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *