החלפות בשיעורים של איל במהלך נסיעתו הקרובה, אוקטובר-נובמבר 2018

 תאריךשיעורמורה מחליף/ה
16/11/2018שישי ממשיכיםליאת בגון
22/11/2018חמישי מתקדמיםמיכאל
23/11/2018שישי ממשיכיםליאת בגון