קארמה, סמסקארה, וואסנה, סמסרה, מוקשה

המשמעות המילולית של המושג קארמה בשפה הסנסקרית היא "עבודה", "פעולה" או "מעשה". זאת, במובן של פעולה המתבצעת על העולם החיצוני, בניגוד למילה הסנסקרית "קרייה" (kriya), שמשמעותה "פעולה המתבצעת על העולם הפנימי". פעולה או כוונה טובה יוצרת קארמה טובה, בעוד פעולה או כוונה רעה יוצרת קארמה רעה.

הנחת המוצא היא שלכל פעולה יש השלכות, בין אם בחיים האלה ובין אם בגלגול הבא. יתרה מזאת, לא רק פעולה מביאה להשפעה על המציאות של המבצע, אלא גם עצם הכוונה, הגישה, והמאווים של מבצע הפעולה. בכך מושג הקארמה נבדל ממערכת סיבתית טהורה, כפי שניתן למצוא במדעי הטבע. על כן משמש מושג הקארמה כבסיס האתי של אסכולות שונות בפילוסופיה המזרחית.

כפי שאדם עצמו זורע, כך הוא עצמו יקצור; אף אדם אינו יורש את המעשה הטוב או הרע של חברו. איכות פרי עמלו היא כאיכות מעשהו.

— מהאבהארטה xii.291.22

 

סיבתיות הקשר בין קארמה לסיבתיות הוא מוטיב מרכזי באסכולות שונות של הינדואיזם, בודהיזם וג'איניזם. על פיהן, הן הפעולות שמבצע היחיד והן כוונותיו משפיעות על מהלך חייו. פעולות שמבוצעות כאשר המבצע מייחל לתוצאה כלשהי, גורמות להצטברות קארמה, לעומת פעולות שמתבצעות ללא כוונה כזו, שמותירות את הקארמה ללא שינוי. קארמה טובה מביאה להשפעה חיובית על חייו של המבצע – לאושר, ואילו קארמה רעה, להשפעה שלילית – אומללות. השפעתה של הקארמה לאו דווקא מוגבלות לחייו הנוכחיים של האינדיבידואל, אלא יכולה להשפיע גם על גלגולו הבא.

שני סוגי השפעות שהקארמה מחילה על המציאות:

  • פאלה– (phala) השפעה מידית של הקארמה. זוהי תוצאת הפעולה שבאה לידי ביטוי באופן מידי או לכל היותר במהלך חייו של המבצע, בין אם באופן גלוי ובין אם לא.
  • סאמסקארה – השפעה נסתרת של הקארמה. זו באה לידי ביטוי פנימי בחייו של המבצע, בהשפעה על התנהגותו ועל מידת האושרשלו (בחיים הנוכחיים ובאסכולות מסוימות, גם בגלגולים הבאים).

הסאמסקארה היא לרוב מוקד הדיון בפילוסופיה המזרחית. הקארמה זורעת בחייו של המבצע נטיות (ואסנה), שמשפיעות על התנהגותו של הפרט; וכן משפיעה על ראייתו של הפרט את עצמו ואת העולם, ובכך מכתיבה את חווית החיים שלו.

גלגול נשמות

עקרון הלידה מחדש (סמסרה) מופיע באסכולות שונות של דתות המזרח, כל צורות החיים עוברות תהליך של גלגול נשמות – הווה אומר סדרה של לידות ומיתות, כאשר כל לידה יכולה להתרחש בצורת חיים אחרת מזו שקדמה לה (למשל, מה שהיה בגלגול קודם חזיר עשוי להיוולד מחדש כאדם). המצבור הקארמי – שהיצור צובר במהלך חייו – ממשיך איתו גם לאחר המוות, בגלגול הבא, והוא זו שקובע את צורת ואופי החיים אליו יוולד. תהליך זה של מוות ולידה מחדש ממשיך עד אין קץ, כאשר הדרך היחידה להפסיק אותו היא באמצעות הגעה מודעת לשחרור) מוקשה(.

בפרק 2 מתואר שלמחשבות שליליות יש השלכות אינסופיות. אפילו מחשבות יוצרות קארמה שהאדם עשוי לשאת איתו לגלגולים הבאים:

34vitarkah himsadayah krita karita anumoditah lobha krodha moha purvakah mridu madhya adhimatrah dukha ajnana ananta phala iti pratipaksha bhavanamUncertain knowledge giving rise to violence, whether done directly or indirectly or condoned, is caused by greed, anger or delusion in mild, moderate or intense degree. it results in endless pain and ignorance. Through introspection comes the end of pain ignoranceלהתרכז בהיפוכן, כלומר (לזכור) שמחשבות על פגיעה וכדומה, בין אם כבר התממשו, נועדו להתממש או זכו לעידוד (ממישהו אחר); בין אם מקורן בתאוות-בצע, כעס או בלבול; ובין אם הן מתונות, בינוניות או חזקות בעוצמתן, מובילות לסבל ובערות אינסופיים

 

סוף פרק 1 של הסוטרות מתאר את תהליך ניקוי הסאמסקרות, כדי להגיע לסמאדהי העליון – סמאדהי ללא גרעין.

47nirvichara vaisharadye adhyatma prasadah

 

From proficiency in nirvicara samapatti

comes purity. Sattva or luminosity flows undisturbed, kindling the spiritual light of self  

כשההתמזגות שהיא מעבר-להתבוננות (נִיר-וִיצָ'ארָא סָמָאפָּטִּי) נעשית צלולה, מושגת בהירות ביחס לעצמי
48ritambhara tatra prajnaWhen consciousness dwells in wisdom, a truth-bearing state of direct spiritual perception dawnsזהו מצב של תובנה אמיתית
49shruta anumana prajnabhyam anya-vishaya vishesha-arthatvatThus truth-bearing knowledge and wisdom is distinct from and beyond the knowledge gleaned from books, testimony or inference(תובנה) זו שונה במהותה מ(הידיעה המושגת) על-ידי עדות מוסמכת או היקש שכלי, משום שיש לה מטרה ספציפית (כלומר שחרור)
50tajjah samskarah anya samskara paribandhi A new life begins with this truth-bearing light. Previous impressions are left behind, and new ones are preventedהסָמְסְקָארָה שהיא (התובנה האמיתית) יוצרת בולמת סמסקארות אחרות
51tasya api nirodhe sarva nirodhat nirbijah samadhihWhen that new light of wisdom is also relinquished, seedless Samadhi dawnsכאשר אפילו היא (הסמסקארה של התובנה האמיתית) נמוגה, כתוצאה מכך שהכל נמוג, זהו סמאדהי בלא-אובייקט

 

פרק 4 מתאר את פעולתו של היוגי, פעולה שלא מותירה משקעים קארמטיים (ולכן שקופה):

7karma ashukla akrisnam yoginah trividham itaresamA Yogi's actions are neither white nor black. The actions of others are of three kinds, white, black or grey.פעולתו של היוגי אינה לבנה ואף לא שחורה, בעוד ש(פעולתם) של האחרים היא משלושה סוגים (לבנה, שחורה, לבנה ושחורה).

 

פריחת הלוטוס מסמלת את הקארמה בדתות רבות, מהסיבות הבאות:

1. פרח הלוטוס מכיל בתוכו זרעים כבר בעת הפריחה. הזרע מסמל באופן מסורתי את הסיבה, והפריחה את התוצאה.

2. הלוטוס גדל בתוך מים עכורים, ואילו הפרח צף מעל פני המים; מטאפורה לכך שאדם יכול להתעלות מעל נסיבות חיים קשות מבלי להיות מושפע מהן.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *