קארמה, סמסקארה, וואסנה, סמסרה, מוקשה

/
המשמעות המילולית של המושג קארמה בשפה הסנסקרית היא "עבודה", "פעולה" …