הפוטנציאל של תרגול היוגה

/
חשוב לנו להיזכר ולהדגיש שלתרגול היוגה יש פוטנציאל גדול מדי של שיפור ח…