מהי ברהמהצ'ריה?

/
היאמה הרביעית, ברהמהצ'ריה, היא ריסון של אינסטינקט בסיסי ביותר לכל…