על תרגול סנטושה – שביעות רצון והכרה בטוב

קארמה – התשתית האתית

המשמעות המילולית של המילה קארמה (Karma) בסנסקריט היא "עבודה", "פעולה" או "עשייה", במובן של פעולה המתבצעת בעולם החיצוני, בניגוד למילה בסנסקריט קריה (Kriya), שמשמעותה פעולה פנימית. באופן כללי, חוק הקארמה אומר שלכל פעולה יש פירות – יש לה השלכות הבאות לידי ביטוי בסמסרה, מחזור המוות והלידה מחדש. פעולה שנעשית מתוך כוונה טובה תהיינה תוצאות טובות, ואילו פעולה שנעשית מתוך כוונה רעה תוליד תוצאות רעות. הפרי יכול להתבטא במהלך החיים האלה או בגלגול הבא. לכוונה, הגישה והרצון של העושה יש חשיבות רבה בקביעת האפקט הקארמטי של הפעולה, אולם גם תוצאת הפעולה משפיעה. דוגמה נפוצה היא לדמיין שני אנשים עומדים ואוחזים בסכין מעל גבר שוכב. האיש האחד הוא מנתח לב והשני רוצח – שניהם עושים את אותה הפעולה – דוקרים את האיש שמולם, אולם כוונותיהם שונות לגמרי. במובן זה, מושג הקארמה שונה מעיקרון הסיבתיות הטהורה המצוי במדעי הטבע. עם זאת, תוצאת הניתוח נחשבת גם היא, שכן ברור שאם המנתח הצליח בניתוח, תחושותיו יהיו שונות מאוד מאשר אם הניתוח לא עלה יפה והמטופל נפטר. תחושת המנתח ומצבו הרגשי לאחר הניתוח יוצרים אפקט קארמטי, ולכן גם תוצאת הניתוח תשפיע על הקארמה שלו.

"כשם שאדם בעצמו זורע, כך הוא עצמו קוצר; אף אדם לא יורש את המעשה הטוב או הרע של אדם אחר. איכות הפרי זהה לאיכות הפעולה."

מהבהראטה, XII.291.22

 

הקשר בין קארמה לסיבתיות הוא מוטיב מרכזי באסכולות שונות של הינדואיזם, בודהיזם וג'ייניזם. לפי אלה, הן מעשיו של הפרט והן כוונותיו משפיעים על מהלך חייו. פעולות המתבצעות מתוך ציפייה לפירות גורמות להצטברות של קארמה, בניגוד לפעולות המתבצעות ללא ציפייה כזו, המותירות את הקארמה על כנה. לקארמה טובה יש השפעה חיובית על חייו של העושה והיא מובילה לאושר, בעוד שקארמה רעה משפיעה לרעה על העושה ומובילה לאומללות. השפעת הקארמה אינה מוגבלת לחייו הנוכחיים של הפרט ועשויה להשפיע גם על הגלגול הבא שלו.

המושג קארמה משמש אפוא כבסיס האתי באסכולות שונות של הפילוסופיה המזרחית. עם זאת, זו אינה מערכת של תגמול ועונש. אין מי שיגמול או יעניש. זוהי פשוט דרכם של הדברים, סוג של חוק טבע. למרות שזה לא תמיד ברור לנו, חוק הקארמה קובע שזוהי פשוט עובדה כי פעולות המתבצעות מתוך כוונה טובה יניבו תוצאות טובות ולהיפך.

סוטרות 12-14 בפרק השני של סוטרות היוגה של פטנג'לי מתאר את חוק הקארמה כך:

 1. (תוצאותיו של) המצבור הקָרְמִי שגורמי-המכאוב הם השורש שלו מורגשות בחיים האלה ובמחזורי-החיים הבאים.
 2. כל עוד השורש ישנו הוא מבשיל ונושא-פירות. פירותיו הם סוג הלידה, משך-החיים ואופי ההתנסויות
 3. הם (הפירות הללו) מלוּוים בשמחה או כאב כתוצאה מפעולות טהורות או בלתי-טהורות (שנעשו בעבר).

 

סוטרה 34 קובעת שלמחשבות שליליות יש השלכות אינסופיות. מחשבות יוצרות קארמה שהפרט נושא עמו לגלגולים עתידיים:

 1. להתרכז בהיפוכן, כלומר (לזכור) שמחשבות על פגיעה וכדומה, בין אם כבר התממשו, נועדו להתממש או זכו לעידוד (ממישהו אחר); בין אם מקורן בתאוות-בצע, כעס או בלבול; ובין אם הן מתונות, בינוניות או חזקות בעוצמתן, מובילות לסבל ובערות אינסופיים.

היישום של הקארמה

ישנם שני סוגי רשמים דרכם מיושמת קארמה במציאות שלנו:

פאלה (פרי) – לקארמה יש השפעה מיידית. היא תוצאה של פעולה המתבטאת מיד, בזמן כלשהו במהלך חייו של העושה, בין אם באופן גלוי ובין אם באופן סמוי. למשל, אם אנו עושים מעשה של נדיבות או חמלה, הרי שמיד נרגיש טוב, מעצם עשיית מעשה טוב. זו דוגמה לקארמה בעלת השפעה מיידית.

סמסקרה – לקארמה יש השפעה נסתרת. היא מתבטאת באופן פנימי בחיי העושה, ומשפיעה על התנהגותו ועל מידת האושר שלו (בחיים הנוכחיים ובאסכולות מסוימות אף בגלגולים עתידיים). סמסקרה היא לעתים קרובות מוקד הדיון בפילוסופיה המזרחית. קארמה זורעת נטיות (וואסנה) בחייו של הפרט, המשפיעות על התנהגותו כמו גם על ראייתו את עצמו ואת העולם, ובכך מכתיבה את חווית החיים שלו.

גלגול נשמות – עקרון הלידה מחדש (סמסרה) מופיע באסכולות שונות של דתות המזרח. כל צורות החיים עוברות תהליך של גלגול נשמות- סדרה של לידות ומוות, לפיה כל לידה יכולה להתבטא בצורת חיים שונה מזו שקדמה לה (למשל, מה שהיה חזיר בחיים קודמים יכול להיוולד מחדש כבן אדם). הצטברות הקארמה שנאספה במהלך חייו של יצור ממשיכה עמו גם לאחר המוות, בגלגול הבא, וקובעת את צורת וטבע החיים שאליהם ייוולד. תהליך זה של מוות ולידה מחדש נמשך ללא הגבלת זמן והדרך היחידה לעצור אותו היא על ידי הגעה לשחרור (מוקשה).

 

ניקוי הסמסקרות

עבור המיינד המערבי, הסיכוי לגלגול נשמות עשוי להוות נחמה- אחרי הכל, המוות הוא לא הסוף המוחלט. אבל במסורות המזרח, המחזוריות האינסופית של לידה ומוות- הסמסרה, גדושה בסבל. למעשה, זה נתפש ככלא שנגזר עליך להיות בו, בלי סוף. כל עוד יש לנו משקעים קרמאטיים או סמסקארות, נגזר עלינו לחזור שוב ושוב לגלגל הסמסרה. הדרך היחידה להיחלץ מכך היא לנקות את הסמסקארות שלנו. פעולותיו של היוגי אינן מייצרות סמסקארות

סוף פרק 1 של סוטרות היוגה של פטנג'לי מתאר את תהליך ניקוי הסמאסקרה, להגיע לסמאדהי המקסימלי – סמאדהי ללא גרעין:

 1. כשההתמזגות שהיא מעבר-להתבוננות (נִיר-וִיצָ'ארָא סָמָאפָּטִּי) נעשית צלולה, מושגת בהירות ביחס לעצמי
 2. זהו מצב של תובנה אמיתית
 3. (תובנה) זו שונה במהותה מ(הידיעה המושגת) על-ידי עדות מוסמכת או היקש שכלי, משום שיש לה מטרה ספציפית (כלומר שחרור)
 4. הסָמְסְקָארָה שהיא (התובנה האמיתית) יוצרת בולמת סמסקארות אחרות
 5. כאשר אפילו היא (הסמסקארה של התובנה האמיתית) נמוגה, כתוצאה מכך שהכל נמוג, זהו סמאדהי בלא-אובייקט

כלומר, ניקוי כל הסמסקרות מוביל לסמאדהי העילאי ביותר – סמאדהי ללא גרעין, או ללא אובייקט, שבו כל תנודות התודעה פוסקות.

פרק 4 חוזר לנושא טיהור הסמסקרות ומתאר את פעולותיו של היוגי כפעולות שאינן מותירות משקעים או עקבות על הקארמה שלה או שלו. בדרך זו היוגי יכול לטהר לחלוטין את מצבור הסמסקרות שלו ולזכות בשחרור:

 1. פעולתו של היוגי אינה לבנה ואף לא שחורה, בעוד ש(פעולתם) של האחרים היא משלושה סוגים (לבנה, שחורה, לבנה ושחורה).
 2. (שלושת סוגי הפעולה) הללו יוצרים רישומים קָרְמִיִים (וָאסָנות) בהתאם לתכונותיהם.
 3. מכיוון שהזיכרון והרישומים הקרמיים (הסָמְסְקָארות)– מהותם אחת, מתקיים קשר סיבתי (בין הפעולה והתוצאה שהיא גוררת בעקבותיה) אף אם מפרידים ביניהן לידה, מקום וזמן.
 4. אין להם (לרישומים הקָרְמִיִים) ראשית, משום שתמיד ישנה השתוקקות לחיים.
 5. מכיוון ש(רישומים קָרְמִיִים) קשורים לסיבה ותוצאה, למצע בו הם טבועים (כלומר התודעה) ולאובייקטים של התודעה (אליהם הם מכוּונים)– כשהגורמים הללו חדלים מלהתקיים, גם הם (הרישומים הקָרְמִיִים) מגיעים לסופם.

פריחת הלוטוס – התעלות מעל נסיבות קשות

פריחת הלוטוס מסמלת קארמה בדתות רבות, שכן הלוטוס מכיל את זרעו בזמן הפריחה. הזרע מסמל באופן מסורתי את הסיבה, בעוד שהפריחה מסמלת את התוצאה. בנוסף, הלוטוס גדל במים עכורים, בעוד פרחו צף מעל פני המים; זוהי מטאפורה לכך שאפשר להתעלות מעל נסיבות קשות מבלי להיות מושפעים מהן.

 

כתב: איל שפרוני

תרגום מאנגלית: שי יוז

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *