פוסטים

סדנאות חוץ לארץ

התועלת של התנוחות ההפוכות

/
אם יש רק מעט זמן לתרגל ביום מסוים, לא לוותר על ההפוכות! שיר…