פוסטים

פנים של שאוואסנה

/
בתרגול שאוואסנה (הרפיה) התבוננו על הבעת הפנים שלכם, מה הפנים מ…