פוסטים

סדרה לשהיות הפוכות ארוכות

/
סדרה זו שמקורה בשיעור של איינגאר היא מיוחדת בעיני. היא מכני…

החוויה של תנוחות הפוכות

/
תנוחות ההפוכות שבהם הגוף מצוי במצב מהופך למצב הרגיל, ביחס לשדה …